http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Cyberbezpieczne zamówienia publiczne. Projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

152

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa uchwalona w 2018 r. tworzy podstawy prawno-instytucjonalne dla cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym. W tym zakresie jest to także implementacja dyrektywy NIS1. Dnia 12 października 2021 r. do konsultacji skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw.

 

Celem projektowanych zmian (dalej: „Nowelizacji”) jest dalszy rozwój krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na podstawie doświadczeń zebranych przez dwa lata jego funkcjonowania w Polsce.

Prace nad nowelizacją toczą się już od przeszło roku. Jest ona bardzo ważna z wielu względów i wzbudza dużo emocji na rynku. Projekt bywa komentowany jako potencjalnie wymierzony w niektórych producentów z państw spoza UE i NATO. Między innymi z tego względu prace nad nowelizacją znacznie się przeciągają. Obecnie przyspieszono je i 12 października 2021 r. opublikowano wersję, która teoretycznie jest bliska ostatecznej.

W artykule zostanie przedstawiony potencjalny wpływ wybranych, projektowanych przepisów na rynek zamówień publicznych w Polsce, bowiem nowelizacja przewiduje szereg rozwiązań, które pośrednio oddziałują na stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych, np. w zakresie przesłanek odrzucenia oferty.

Poza zaprezentowaniem i omówieniem projektowanych przepisów autor wskazuje również postulaty w zakresie modyfikacji niektórych wprowadzonych rozwiązań.

Wyłączenie stosowania Pzp

Nowelizacja przewiduje wyłączenie stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych. Z art. 76e wynika, że przy zawieraniu umów dotyczących realizacji zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie telekomunikacji, nie stosuje się przepisów Pzp. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Dostawca wysokiego ryzyka
  • Przepisy przejściowe
  • Odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 17 Pzp
  • Podsumowanie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx