http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia oraz postępowania odwoławczego

117

Wśród bardzo wielu danych statystycznych, które znalazły się w Sprawozdaniu Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2020 roku, szczególnie istotny jest czas trwania postępowania o zamówienie publiczne, bowiem stanowi on jeden z nielicznych mierzalnych wyznaczników efektywności procedury jego udzielenia.

 

UWAGI WSTĘPNE

Pozornie wydawać się może, iż problem ten nie ma znaczenia, bowiem dane dotyczące udzielania zamówień w 2020 r. w tym zakresie nie zmieniły się w stosunku do analizowanego uprzednio 2019 r. To prawda, choć nie do końca.

Po pierwsze chcę ponownie wrócić do tego tematu, gdyż zmiana, z którą zetknęliśmy się w analizowanym uprzednio 2019 r. była niekorzystna (wydłużenie czasu trwania postępowania w zamówieniach krajowych w stosunku do lat poprzednich) i utrwalenie tego zjawiska w roku 2020 nie jest bezpieczne dla procedur zamówieniowych. Po drugie natomiast – co jest o wiele poważniejsze – analiza danych za 2020 r. w zakresie środków ochrony prawnej, a przede wszystkim czasu rozpatrywania odwołań, pozwala na postawienie istotnej diagnozy związanej z czasem trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest to diagnoza, niestety, źle wróżąca na przyszłość, a nawet alarmująca dla bieżącego roku, jak również roku 2022.

Zanim przejdę do krótkiego omówienia danych zawartych w omawianym aspekcie w Sprawozdaniu Prezesa UZP za 2020 r., chciałabym jeszcze raz – w stosunku do ustaleń, które podjęłam w ubiegłym roku – zwrócić uwagę na fakt niedoceniania zmian, z którymi spotykamy się w odniesieniu do danych statystycznych odnoszących się do czasu trwania postępowania. Przejawia się to jedynie w bezrefleksyjnej prezentacji tych ważnych danych statystycznych.

Podkreślić należy, że czas trwania postępowania to wskaźnik, który bardzo łatwo matematycznie obliczyć. Tymczasem przy badaniu efektywności, o której tak chętnie i szeroko prawie wszyscy eksperci zamówień publicznych ostatnio się wypowiadają, brakuje mierzalnych wskaźników weryfikacji stopnia tej efektywności.

Zdaję sobie oczywiście sprawę, że czas trwania postępowania to efektywność samego postępowania (procedury), a nie efektywność sensu stricte zamówienia jako takiego. Niemniej jednak procedura udzielenia zamówienia publicznego, w tym: prawidłowość jej przeprowadzenia, zastosowanie w trakcie jej trwania określonych mechanizmów czy trybu udzielenia zamówienia, jak również czas jej trwania – także składają się na efektywność pozyskania dobrego jakościowo zamówienia. (…)

 

Poza tym w artykule:

 

  • CZAS TRWANIA POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE
  • CZAS TRWANIA POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO
  • PODSUMOWANIE

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx