http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Obowiązki inwestora oraz regulacje dotyczące procesu budowlanego w realizacji zamówień publicznych na roboty budowlane

141

Część pierwsza

Prawo budowlane w zamówieniach publicznych

 

Obowiązujące od początku tego roku Prawo zamówień publicznych tylko w nielicznych wypadkach w swej treści odwołuje się bezpośrednio do Prawa budowlanego. Pierwszy przypadkiem jest art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 dotyczący określania wartości zamówienia na roboty budowlane, drugim art. 103 ust. 2, gdzie określona jest tzw. formuła „zaprojektuj i wybuduj” (zlecania jednemu wykonawcy zarówno prac projektowych jak i robót budowlanych).

Powyższe stanowi powtórzenie rozwiązań funkcjonujących w ostatnich latach obowiązywania poprzedniej ustawy, natomiast nowym przywołaniem Prawa budowlanego w obecnej ustawie jest art. 325 ust. 3 pkt, gdzie nastąpiło odesłanie do definicji obiektu liniowego. Jednakże specyfika realizacji obiektów liniowych jest odmienna od obiektów kubaturowych (budynków) i częstokroć jest realizowana na podstawie tzw. „specustaw”, gdzie zdecydowanie największe znaczenia praktyczne ma ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Akt ten w art. 11i ust.1 odsyła do Prawa budowlanego, jednak samo przygotowanie tego rodzaju inwestycji jest w wielu aspektach odmienne. W szczególności dając możliwość przygotowania i realizacji inwestycji z pominięciem zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co z jednej strony znacznie przyspiesza uzyskanie stosownych decyzji, ale też zarazem marginalizuje planowanie przestrzenne. Jednak problematyka ta nie będzie szczegółowo przybliżana w niniejszej publikacji i będą tu przedstawione głównie uwarunkowania dotyczące budynków. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Proces budowlany
  • Przygotowanie do realizacji

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx