http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2

33

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 potocznie zwaną tarczą antykryzysową 2.0. Zasadnicza część ustawy dotyczy pomocy dla firm, ale część przepisów odnosi się wprost do samorządów. Ustawa pozwala m.in. aby na czas epidemii oddelegować pracownika samorządowego do pracy w innym miejscu i zawiesić wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania. W zasadniczej części ustawa pozwala m.in., aby z pomocy państwa mogły skorzystać firmy założone między 1 lutego, a 1 kwietnia br., a które popadły w kłopoty w związku z epidemią koronawirusa. Przewidziano w niej, że ARP zaoferuje przedsiębiorcom różne instrumenty wspierające bieżącą płynność finansową. Kapitał ma być kierowany przede wszystkim do sektora transportowego. Pomoc ma polegać również na udzielaniu pożyczek płynnościowych umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania firm z 15 miesięczną karencją w spłacie. Ustawa zakłada ponadto zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogły je dostać podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Nowe prawo rozszerza też krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych „wakacji składkowych” o firmy zatrudniające do 49 osób. Zastrzeżono, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników. Ustawa daje Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Polskiemu Funduszowi Rozwoju dostęp do danych zewidencjonowanych na koncie płatnika składek i koncie ubezpieczonego, co w istotny sposób ma ułatwić tym instytucjom realizację ustawowych zadań związanych ze skutkami epidemii wywołanej COVID-19. Według ustawy w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, mogą obradować zdalnie.

 

źródło: Serwis samorządowy PAP

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx