Do ut des

417

Łacińskie do ut des oznacza: daję byś dawał. Ta zasada wzajemności, podstawa antropologicznej teorii prawa zwyczajowego „dzikich” Bronisława Malinowskiego jest też jedną z zasad europejskiego, kontynentalnego systemu  normatywnego, opartego na tradycji  rzymskiej.