Dobre wieści dla całego świata kultury

37

Z Waldemarem Dąbrowskim, dyrektorem Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, minister kultury w latach 2002-2005

rozmawia Mariusz Janik

Powiązane artykuły

W połowie kwietnia weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych, na mocy której podniesiony został próg bagatelności zamówień dla instytucji kultury. To dobre wieści?

To bardzo dobre wieści, dla całego świata kultury. To jedna z najważniejszych regulacji prawnych dotyczących tej sfery w ostatnich latach.