http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Dochodzenie odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z wykorzystaniem środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w świetle orzecznictwa regionalnych komisji orzekających

38

Ze zbiorczych sprawozdań z działalności komisji orzekających w sprawach naruszenie dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji, które zostały sporządzone za okres  od 1 lipca 2005 r.[1] do 31 grudnia 2012 r.[2] wynika, że sprawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane z wykorzystaniem środków publicznych pochodzących  ze źródeł zagranicznych stosunkowo rzadko stanowiły przedmiot działalności tychże komisji. Przede wszystkim można to stwierdzić na podstawie porównania ilości czynów  z art. 13 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych[3] (u.d.f.p.) przypisanych osobom odpowiedzialnym za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zarówno przez regionalne komisje orzekające przy regionalnych izbach obrachunkowych, jak i przez resortowe komisje orzekające przy ministrach kierujących działem lub działami administracji rządowej, w stosunku do ogólnej ilości czynów  z tej ustawy przypisanych tym osobom.[4]

Powiązane artykuły


[1]Data wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114)., zwanej dalej u.d.f.p..

[2]Końcowy dzień roku, za który Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej złożył do tej pory Prezesowi Rady Ministrów ostatnie zbiorcze sprawozdanie z działalności komisji orzekających pierwszej instancji.

[3]Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168)

[4]Czyny z art. 13 u.d.f.p. przypisane przez komisje orzekające pierwszej instancji osobom odpowiedzialnym za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w okresie od 1 lipca 2005 r. do 31 grudnia 2012 r. stanowiły odpowiednio ok. 0,18% ogólnej ilości czynów z u.d.f.p. przypisanych przez regionalne komisje orzekające oraz ok. 0,61% ogólnej ilości czynów z u.d.f.p. przypisanych przez resortowe komisje orzekające. 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx