http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Doradztwo w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego

66

Przygotowanie projektów PPP i postępowania PPP, które powinno skutkować wyborem odpowiedniego partnera prywatnego jest trudnym i długotrwałym procesem, który powinien doprowadzić do wyboru rozwiązania najkorzystniejszego dla interesu publicznego.

 

Dlaczego warto zatrudniać doradców

Podmioty publiczne nie mają i nie muszą mieć bieżącej i kompleksowej wiedzy oraz doświadczenia przy przygotowaniu kompleksowych projektów PPP, jak również nie mają odpowiedniej liczby kompetentnych pracowników, którzy mogliby porzucić na kilkanaście miesięcy bieżące obowiązki.

Niewłaściwe i niestaranne przygotowanie projektu PPP i postępowanie oparte na typowych procedurach zamówień publicznych może skutkować wyborem niewłaściwego partnera prywatnego oraz gorszymi warunkami transakcji PPP, a nawet odmową finansowania projektu ze strony instytucji finansowych.

Z tego powodu zatrudnianie doradców transakcyjnych w projektach PPP jest dla podmiotów publicznych właściwym działaniem, gdyż wnoszą oni nie tylko doświadczenie i specjalistyczne kompetencje, ale również dodatkowe zasoby ludzkie, które można zmobilizować w przypadku konieczności wykonania dodatkowych, często nietypowych zadań (takich jak niestandardowe analizy, czy wyceny rzadko występujących ryzyk).

Należy również mieć na uwadze, że wiarygodni partnerzy prywatni zawsze zatrudniają doświadczonych doradców w celu wykonania analiz, w szczególności modelu finansowego, przygotowania oferty i wsparcia w negocjacjach. Jeżeli strona publiczna nie dysponuje doradcami lub personelem o ekwiwalentnych kwalifikacjach, może to skutkować mniej korzystnymi dla niej warunkami transakcji. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Kiedy w cyklu projektu PPP należy wybrać doradcę
  • Kompetencje doradców
  • Zakres doradztwa
  • Wynagrodzenie doradcy
  • Tryb wyboru doradcy
  • Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wybór doradcy
  • Warunki udziału w postępowaniu
  • Kryteria oceny ofert
  • Umowa z doradcą
  • Współpraca z zespołem projektowym, ekspert ds. odbioru prac doradczych.

 

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx