http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Elektronizacja zamówień koncesyjnych – kluczowe aspekty procesu

38

Ważny impuls dla rozwoju polskiego rynku zamówień publicznych realizowanych w formule koncesji miała dać dyrektywa 2014/23/UE, a następnie implementująca ją ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

 

UWAGI WSTĘPNE

Pomimo niezbyt licznych przedsięwzięć realizowanych w tej formule sektor publiczny, a w szczególności samorząd terytorialny (JST), powinien być niejako skazany na szersze wykorzystanie umów koncesyjnych.

Sytuacja taka związana będzie z dalszymi ograniczeniami wysokości środków finansowych pochodzących zarówno ze źródeł własnych JST, budżetu państwa oraz Unii Europejskiej. W szczególności, wciąż nie wiadomo, czy i kiedy będą dostępne środki z KPO i jaki będzie ich ostateczny podział. Niepewności, o których mowa, w największym stopniu dotyczą dużych i średnich miast oraz aglomeracji. W związku z tym, jako element stanowiący pewien mechanizm rozwoju JST, konieczna jest profesjonalizacja postępowań koncesyjnych, zwłaszcza jak należy sądzić, poprzez usprawnienia polegające na wykorzystaniu elektronizacji procesu.

Parlament Europejski przyjął w tym samym czasie nie tylko dyrektywę 2014/23/UE, ale i dyrektywy 2014/24/UE oraz 2014/25/UE. Z motywów regulacji w sprawie zamówień publicznych (dyrektywy klasycznej) wynika, że zasadniczym celem e-zamówień jest osiągnięcie standaryzacji procedur ich udzielania, tym samym ich unifikacja i zwiększenie transparentności. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • SZCZEGÓLNY CHARAKTER UMOWY KONCESJI
  • ELEKTRONIZACJA A ZASADA PROPORCJONALNOŚCI I PISEMNOŚCI
  • KOMUNIKACJA W POSTĘPOWANIU KONCESYJNYM
  • USPRAWNIENIE PROCESÓW WYKONYWANIA UMOWY
  • UWAGI KOŃCOWE

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx