http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zmiana treści SWZ a termin publikacji ogłoszenia o zmianie

102

Zgodnie z treścią art. 137 ust. 5 Prawa zamówień publicznych w przypadku, gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu, z wyjątkiem przypadku, gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania tego ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

 

Interpretacja stanowiącego o tym art. 137 ust. 5 przysparza zamawiającym wiele problemów i wątpliwości.

 

PODSTAWOWE PYTANIA

Co należy rozumieć pod pojęciem „nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia”? Jeżeli zamawiający modyfikuje treść SWZ w sposób wymagający zmiany ogłoszenia o zamówieniu albo zmienia termin składania i otwarcia ofert, kiedy może zamieścić te informacje na stronie prowadzonego postępowania? Czy musi czekać z tą czynnością do dnia opublikowania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w DZUUE?

Bezpośrednio po przekazaniu ogłoszenia o zmianie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zamawiający otrzymują e-mailem wiadomość o terminie publikacji ogłoszenia (wskazana jest data dzienna) i numerze Dziennika Urzędowego UE. A ogłoszenia są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii S najpóźniej w ciągu pięciu dni od ich otrzymania przez Urząd Publikacji. (…)

 

Poza tym w artykule:

 

  • PRAWO EUROPEJSKIE I ORZECZNICTWO TSUE
  • ORZECZNICTWO KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
  • PODSUMOWANIE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx