http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

DOSTĘPNOŚĆ miniPORTALU I DOTYCHCZASOWEGO BZP

27

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi dalszego funkcjonowania aplikacji miniPortal oraz informacją o pracach wdrożeniowych w zakresie nowych

funkcjonalności na Platformie e-Zamówienia Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że miniPortal jest narzędziem działającym niezależnie od Platformy e-Zamówienia i tym samym będzie nieprzerwanie dostępny dla użytkowników aż do momentu wdrożenia na Platformie Modułu ofert i wniosków. Po tym terminie przewidziane jest wygaszanie miniPortalu z uwzględnieniem zapewnienia składania i otwarcia ofert dla postępowań wszczętych wcześniej i korzystających z miniPortalu. Podobnie dotychczasowy Biuletyn Zamówień Publicznych będzie dostępny w kolejnych dniach dla zapewnienia kontynuacji postępowań wszczętych na podstawie dotychczasowego Prawa zamówień publicznych. Dzięki ciągłej dostępności miniPortalu zapewniona zostanie możliwość kontynuowania postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r. w oparciu o dotychczasowe przepisy, jak również obsługa komunikacji elektronicznej, w tym składanie ofert i wniosków, zgodnie z nową ustawą Pzp, aż do wdrożenia i uruchomienia tej funkcjonalności w ramach docelowego rozwiązania tj. Platformy e-Zamówienia (I kwartał 2021 r.). Numery telefonów właściwe dla pytań w zakresie poszczególnych narzędzi informatycznych: miniPortal – 22 458 77 06; 22 458 78 75, Platforma e-Zamówienia – 32 77 88 999.

 

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx