http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Doświadczenie nabyte w konsorcjum

81

Powszechną praktyką rynkową jest realizacja przedsięwzięć wspólnie, przez klika podmiotów związanych umową co do zakresu i sposobu udziału każdego z nich w wykonaniu umowy z odbiorcą. Wątpliwości nie budzi zatem ubieganie się o zamówienie publiczne przez wykonawców występujących wspólnie, pewne wątpliwości powstają natomiast w przypadku powoływania się na doświadczenie zdobyte w ramach realizacji umowy przez konsorcjum, niezależnie od tego, czy umowa była zawarta w reżimie zamówień publicznych, czy też nie.

                

Małgorzata Stachowiak

            Wątpliwości takie były przedmiotem rozstrzygania zarówno  Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) na gruncie przepisów dyrektyw regulujących udzielanie zamówień publicznych, jak i organów krajowych, czyli…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx