Doświadczenie nabyte w konsorcjum

71

Powszechną praktyką rynkową jest realizacja przedsięwzięć wspólnie, przez klika podmiotów związanych umową co do zakresu i sposobu udziału każdego z nich w wykonaniu umowy z odbiorcą. Wątpliwości nie budzi zatem ubieganie się o zamówienie publiczne przez wykonawców występujących wspólnie, pewne wątpliwości powstają natomiast w przypadku powoływania się na doświadczenie zdobyte w ramach realizacji umowy przez konsorcjum, niezależnie od tego, czy umowa była zawarta w reżimie zamówień publicznych, czy też nie.

                

Małgorzata Stachowiak

            Wątpliwości takie były przedmiotem rozstrzygania zarówno  Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) na gruncie przepisów dyrektyw regulujących udzielanie zamówień publicznych, jak i organów krajowych, czyli…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis