http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nie ujawnienie prawomocnego skazania członka władz spółki

35

Ubiegamy się o udzielenie zamówienia publicznego jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Do oferty załączyliśmy oświadczenie w formie JEDZ, w którym wskazaliśmy, że zarówno członkowie rady nadzorczej, zarządu jak i prokurenci, nie byli karani za żadne z przestępstw wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 ustawy. Niestety, już po wezwaniu nas do przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy okazało się, jeden z członków rady nadzorczej był karany za przestępstwo skarbowe, o czym wcześniej nie informował. Skazany członek rady nadzorczej niezwłocznie zrezygnował z pełnionej funkcji. Czy na obecnym etapie możemy jeszcze uniknąć wykluczenia nas z postępowania?

 

Przesłanka wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 w zw. z pkt. 13 ppkt. 3 ustawy nie ma charakteru bezwzględnego. Zamawiający…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx