http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Druga runda konsultacji

41

Komisja Europejska prowadzi obecnie drugą rundę konsultacji dotyczących nowych elektronicznych standardowych formularzy ogłoszeń publikowanych w poświęconemu zamówieniom publicznym Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Pierwsza runda konsultacji miała miejsce w okresie od listopada 2016 r. do stycznia 2017 r. Prowadzone obecnie konsultacje uwzględniają wyniki pierwszej rundy konsultacji oraz bezpośrednio poprzedzają przygotowanie projektu nowego rozporządzenia w sprawie standardowych formularzy ogłoszeń, które zastąpi obowiązujące rozporządzenie 2015/1986. Elektroniczne formularze ogłoszeń są jednym z działań przewidzianych w Strategii Jednolitego Rynku (KOM(2015) 550), w której Komisja Europejska zobowiązała się, że będzie dążyć do ułatwiania gromadzenia, scalania i analizowania danych dotyczących zamówień publicznych i zarządzania nimi oraz wspierać wysiłki państw członkowskich w zakresie poprawy zarządzania w dziedzinie zamówień publicznych. Trwające konsultacje dają możliwość zgłoszenia wszelkich braków i niedoskonałości obowiązujących formularzy ogłoszeń. Wszelkie sugestie i uwagi dotyczące potrzeby zmian obecnie obowiązujących formularzy ogłoszeń należy przekazywać na adres poczty elektronicznej konsultacje@uzp.gov.pl w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. Proponowane zmiany nie mogą prowadzić do modyfikacji obowiązkowego zakresu informacji zamieszczanych w ogłoszeniach określonego w dyrektywach w dziedzinie zamówień publicznych, w tym w szczególności w załączniku V do dyrektywy 2014/24/UE.

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx