http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Rosną płace w JST

52

Główny Urząd Statystyczny wydał „Mały rocznik statystyczny 2017r.”, którego jeden z działów poświęcony jest administracji publicznej. Zaprezentowano w nim m.in. jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniało się zatrudnienie i wynagrodzenia w samorządach i administracji państwowej. Z danych wynika, że jeszcze w 2010 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w urzędach samorządowych wynosiło 3849 zł. W roku 2015 wzrosło do 4475 zł, a w 2017 r. osiągnęło 4824 zł. W tym okresie przeciętne zatrudnienie w jednostkach samorządu terytorialnego wzrosło o prawie 15 tys. etatów (z 229,3 tys. w 2010 r. do 244,2 tys. w 2017 r.). Z kolei przeciętna płaca w administracji państwowej wzrosła od 2010 r. do 2017 r. o 1093 zł, osiągając w ubiegłym roku 5692 zł. Zatrudnienie w omawianym okresie zmniejszyło się natomiast o prawie 12,8 tys. etatów (183,7 tys. w 2010 r. do 170,9 tys. w 2017 r.). Dla porównania przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2017 r. wyniosło 4739,51 zł.

źródło: samorzad.pap.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx