http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Ostatnia część standardów dla platformy e-Zamówienia

47

Zgodnie z deklaracją Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Urzędem Zamówień Publicznych przy współpracy Wykonawcy Platformy e-Zamówienia tj. Enterprise Services Polska, przygotowało trzecią i ostatnią część dokumentu Standardy Usług i Danych. Jego celem jest dostarczenie dostawcom portali e-Usług kolejnego opisu API wykorzystywanego w integracji Platformy e-Zamówienia z systemami zewnętrznymi. Udostępniona trzecia część obejmuje zakresem pozostałe tryby i procedury. Ponadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy, zostały wprowadzone aktualizacje w już opublikowanym dotychczas dokumencie SUiD, obejmującym przetarg nieograniczony, ogłoszenia w europejskim publikatorze zamówień publicznych TED, tryby jedno i dwuetapowe, autoryzację i uwierzytelnienie. Wspomniana aktualizacja wprowadza ujednolicenie i wydzielenie wspólnych elementów opisów, jak również wprowadza rozdziały dotyczące: Trybu Licytacje Elektroniczne, Procedur: Dynamiczny System Zakupów, Umowy Ramowe, Konkurs, Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, Zamówienia sektorowe, Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, Raportów: rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, rocznego sprawozdania w zakresie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, Ogłoszeń o koncesjach. W ramach obsługi powyższego zakresu dodano definicje nowych usług API. UZP zachęca do weryfikacji opublikowanego materiału i zgłaszania uwag w zakresie dokonanych zmian w dokumencie na adres biuro.ezamowienia@mc.gov.pl

Powiązane artykuły

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx