http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Dwudziestopięciolecie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

81

W dniu 29 września 2023 r. w sali audytoryjnej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie odbyła się jubileuszowa, uroczysta konferencja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP).

 

W wydarzeniu, poza członkami Stowarzyszenia, wzięli udział liczni zaproszeni goście, w tym między innymi Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Anna Kuszel – Kowalczyk, wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej, członkowie Rady Zamówień Publicznych oraz przedstawiciele największych zamawiających w kraju.

 

W ramach konferencji odbyły się trzy panele dyskusyjne.

 

Panel 1. poświęcony był historii zamówień publicznych, a w jego toku zaproszeni do dyskusji goście:  dr Andrzela Gawrońska-Baran, mec. Małgorzata Stręciwilk oraz Ewa Wiktorowska zastanawiali się, jak ubiegłe lata wpłynęły na obecny sposób funkcjonowania rynku zamówień publicznych oraz czy doświadczenia te można wykorzystać w kształtowaniu przyszłych rozwiązań legislacyjnych. Moderatorami tego panelu byli Grzegorz Mazurek i Jerzy Wysocki. Szczególną uwagę poświęcono kształtowaniu się systemu odwoławczego w Polsce oraz ewolucji niektórych instytucji wprowadzonych do Pzp z 2004r.  Zastanawiano się także, jakie wnioski z tych procesów płynęły dla dalszego rozwoju zamówień publicznych. W czasie dyskusji ocenie poddany został również wpływ powstania OSKZP na rynku zamówień publicznych i sposób jego funkcjonowania.

Uczestnicy panelu 1.: od lewej Jerzy Wysocki, Ewa Wiktorowska, mec. Małgorzata Stręciwilk, dr Andrzela Gawrońska-Baran, mec. Grzegorz Mazurek.

 

Panel 2. dotyczył aktualnej sytuacji na rynku zamówień publicznych. Uczestnicy panelu: Agnieszka Olszewska, mec. Irena Skubiszak-Kalinowska, mec. Anna Specht-Schampera, Jacek Jerka oraz dr. hab. Andrzej Panasiuk próbowali w szczególności odpowiedzieć na pytanie, czy wprowadzone do Pzp z 2019 r. rozwiązania zapewniają efektywność procesu zakupowego.

 

W tym celu poddano ocenie wprowadzone do tej ustawy rozwiązania w zakresie polityki zakupowej państwa oraz analizy potrzeb. Zastanawiano się, w jaki sposób na efektywność udzielania zamówień publicznych wpływa coraz częstsze wybieranie przez zamawiających trybu zamówienia z wolnej ręki, czy formuła PPP może stać się odpowiedzią na sygnalizowane przez zamawiających problemy związane z realizacją zadań o specyficznych cechach oraz czy możliwe jest zwiększenie efektywności negocjacji prowadzonych w postępowaniach krajowych w ramach trybu podstawowego. Dyskutowano także nad tym, czy można „efektywniej” konstruować postanowienia umów w sprawie zamówień publicznych oraz rozwiązywać spory pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami powstające na etapie ich realizacji, w szczególności wykorzystując do tego mediacje.

 

Moderatorami tego panelu były Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz i Agnieszka Szulakowska.

Uczestnicy panelu 2.: od lewej mec. Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz, mec. Irena Skubiszak-Kalinowska, mec. Anna Specht-Schampera, Jacek Jerka, prof. dr hab. Andrzej Panasiuk, Agnieszka Olszewska, Agnieszka Szulakowska.

 

Panel 3. dotyczył przyszłości i wyzwań, jakie stoją przed zamówieniami publicznymi. Zaproszeni eksperci omawiali zmiany dotyczące zamówień publicznych w kontekście globalnym i ich wpływ na przyszłość zamówień w Polsce. Ożywiona dyskusja dotyczyła wpływu nowoczesnych technologii na rozwój współczesnego świata i oznaki wyręczania człowieka przez oprogramowanie w procesie udzielania zamówienia publicznego. Pojawiające się w czasie dyskusji pytania dotyczyły również tego, czy i w jakim zakresie sztuczna inteligencja wesprze działania prawników i czy obecność w przyszłości wirtualnych asystentów w konsekwencji doprowadzi do mniejszej liczby sporów pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami, a także czy w przyszłości można spodziewać się zastąpienia działań ludzkich przez sztuczną inteligencję nawet przy wydawaniu urzędowych opinii prawnych.

 

W kontekście technologia versus człowiek wskazywano również na potrzeby kształcenia osób uczestniczących w systemie zamówień publicznych, sygnalizując, że nawet korzystanie z narzędzi, które automatyzują działania podejmowane w codziennej pracy, nie wyeliminuje potrzeby rozwoju kompetencji takich osób, a nawet może zwiększyć wachlarz kompetencji od nich wymaganych.

 

W tym panelu udział wzięli: Magdalena Michałowska, mec. Agnieszka Suchecka, prof. dr hab. Andrzej Borowicz, dr Jarosław Kola, mec. Jarosław Jerzykowski oraz Hubert Nowak, a jego moderatorami byli Iwona Ziarniak i Piotr Pieprzyca.

Uczestnicy panelu 3.: od lewej Piotr Pieprzyca Prezes OSKZP, dr Jarosław Kola, Hubert Nowak Prezes UZP, mec. Agnieszka Suchecka, prof. dr hab. Andrzej Borowicz, mec. Jarosław Jerzykowski, Magdalena Michałowska, Iwona Ziarniak.

 

W trakcie konferencji uhonorowano członków założycieli OSKZP, którym wręczono pamiątkowe statuetki.

 

W szczególności uczestnicy podziękowali doktorowi Markowi Zelentowi, który jako pierwszy zauważył potrzebę zrzeszenia się ekspertów działających w końcówce lat 90. XX w. w nowej i trudnej dziedzinie prawa, jakim w tamtym czasie były przepisy dotyczące zamówień publicznych, stając się pomysłodawcą powstania Stowarzyszenia. Głos oddano również Ewie Wiktorowskiej, współzałożycielce Stowarzyszenia i jego wieloletniemu Prezesowi.

Uhonorowanie statuetkami założycieli OSKZP, od lewej mec. Grzegorz Mazurek, mec. Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz, Marek Koleśnikow, Andrzej Karczewski, Ewa Wiktorowska, Janusz Pawlak, Iwona Ziarniak, dr Marek Zelent, Zbigniew Leszczyński, Agnieszka Szulakowska, Piotr Pieprzyca, Jerzy Wysocki.

 

Konferencja została objęta patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, jak również patronatami medialnymi przez: miesięcznik Zamówienia Publiczne Doradca, Przetargi Publiczne, Monitor Zamówień Publicznych, Polskie Radio, Rzeczpospolita oraz portal Szukio.pl.

 

Opr. organizatora

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx