System zamówień publicznych w 2013 roku

43
W dniu 25 lipca 2014 r. Rada Ministrów w trybie obiegowym przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r. Członkowie Rady Ministrów nie zgłosili żadnych uwag.