http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

DZIAŁANIA URZĘDU ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM NOWEGO PZP

34

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych ukazała się informacja dotycząca aktualnego stanu prac, związanych z wdrożeniem nowego Prawa zamówień publicznych. Wynika z niej, że trwają obecnie prace nad nowelizacją nowego Pzp, której celem jest przede wszystkim doprecyzowanie kwestii dotyczących trybu podstawowego, kontroli oraz środków ochrony prawnej. Projektowane zmiany wynikają zarówno z dokonanej analizy nowego Pzp, jak i uwzględnienia stanowisk interesariuszy systemu zamówień publicznych wyrażanych w czasie spotkań, konferencji, czy warsztatów, a także są wynikiem zapytań o interpretację przepisów nowego Pzp. Proponowane zmiany mają ułatwić stosowanie nowego Pzp, jednak nie ingerują w fundamentalne mechanizmy, procedury oraz instytucje ustawowe. Projekt jest już po konsultacjach publicznych i międzyresortowych, uzyskał też pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Aktualnie projekt jest procedowany przez Komitet do spraw Europejskich. Trwają także prace nad rozporządzeniami do nowej ustawy. Zaawansowane są też prace nad komentarzem do nowego Pzp. Podstawowym celem tego dokumentu jest dostarczenie uczestnikom rynku zgromadzonych w jednym miejscu kompleksowych wyjaśnień i wskazówek w zakresie mogących się pojawić wątpliwości związanych ze stosowaniem nowych przepisów, w szczególności w początkowym okresie ich stosowania. Termin wydania Komentarza uzależniony jest od procesu legislacyjnego nowelizacji nowego Pzp, ale zakłada się, że będzie to grudzień br. Ponadto Urząd podejmuje szereg działań związanych z bezpośrednim przygotowaniem osób funkcjonujących w systemie zamówień publicznych do wdrożenia nowego Pzp. Zaplanowane zostały konferencje poświęcone różnym grupom zagadnień z nowego Pzp (m.in. procedura podstawowa, konkurs, analiza potrzeb i wymagań, etc). Jednocześnie w ramach projektu w listopadzie i grudniu odbędą się pierwsze seminaria i szkolenia, dostępne w formule online. Niebawem na stronie internetowej UZP opublikowany zostanie harmonogram szkoleń. W ramach programu PO WER przygotowywane są materiały (w tym wzorce dokumentów) do funkcjonującego na stronie UZP Repozytorium Wiedzy, dotyczące istotnych kwestii nowego Prawa zamówień publicznych. Pierwszych 12 publikacji (w tym dotyczących m.in. procedury podstawowej, konkursu, zmian w procedurze powyżej progu unijnego czy polubownego rozwiązywania sporów) zostanie udostępnionych jeszcze w tym roku.

 

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx