http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Stosowanie prawa opcji na gruncie nowego Prawa zamówień publicznych

107

Część druga.

Pojęcie „opcji“, „prawa opcji” czy „klauzuli opcyjnej“ nie zostało zdefiniowane ani w obowiązującym obecnie Prawie zamówień publicznych z 2004 r., ani w nowej ustawie, która wejdzie w życie pierwszego stycznia przyszłego roku. Brak jest również takiej definicji w dyrektywach UE dotyczących zamówień publicznych.

Konieczność określenia maksymalnej wartości opcji

Nowością jest zobowiązanie zamawiającego wprost, aby zrozumiale, precyzyjnie i jednoznacznie określił on w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia maksymalną wartość opcji (art. 441 ust. 1 pkt 1 nowego Pzp).

Korzystając z instytucji prawa opcji, zamawiający powinien więc każdorazowo określić przedmiot zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany i wskazać dodatkowy zakres, którego realizacja jest jego uprawnieniem, z  jakiego skorzysta w określonych okolicznościach i zakresie. Dla tego dodatkowego, opcyjnego zakresu zamówienia podać musi wartość tj. „maksymalną wartość opcji“. (…)

 

Anita Elżanowska

 

Poza tym w artykule:

  • Zakaz modyfikacji ogólnego charakteru umowy
  • Prawo opcji a unieważnienie postępowania z uwagi na brak środków
  • Prawo opcji a udzielanie zamówień podobnych w trybie zamówienia z wolnej ręki

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx