http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nowa przesłanka wykluczenia z postępowania

49

W dniu 7 września 2020 r. do konsultacji publicznych przekazano projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Projektowana zmiana dotyczy nowego Prawa zamówień publicznych i może mieć doniosłe znaczenie dla rynku sprzętu i oprogramowania.

Zmiana w nowym Pzp polega na wprowadzeniu możliwości oceny przez zamawiających ryzyka dostawców sprzętu i oprogramowania oraz ich wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu ryzyka dotyczącego cyberbezpieczeństwa państwa. (…)

 

Tomasz Krzyżanowski 

 

Poza tym w artykule:

  • Nowe uprawnienie zamawiającego
  • Ocena ryzyka dokonywana przez Kolegium
  • Skutki oceny ryzyka dokonanej przez Kolegium i sankcje
  • Ocena proponowanej zmiany i wątpliwości interpretacyjne
  • Wejście w życie nowych przepisów

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx