http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Profesjonalizacja obsługi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz współdziałania stron przy jego realizacji

65

Część pierwsza.

 

Uwagi wstępne

Przedmiotem niniejszych rozważań jest analiza obecnego poziomu profesjonalizmu osób działających po stronie podmiotów zamawiających sektora publicznego  – urzędników, w procesie udzielania zamówień publicznych. Niezbędna  jest też  próba zdefiniowania potrzeb i środków umożliwiających pełną profesjonalizację systemu zamówień publicznych  na gruncie polskim, a także wskazuję obszary umożliwiające współdziałanie stron w procesie udzielania zamówienia publicznego oraz na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W dniu 10 czerwca 2020 r. minęło 26 lat od uchwalenia ustawy o zamówieniach publicznych, która to wprowadziła regulacje prawne, zmierzające między innymi do stworzenia warunków racjonalnego wydatkowania środków publicznych (budżetowych) przez podmioty publiczne.

Stymulacja finansowa gospodarki z zastosowaniem procedur ustawowych przez lata doprowadziła nie tylko do jej dynamicznego rozwoju i podniesienia standardów życiowych obywateli naszego kraju,  ale wprowadziła też istotną zmianę w mentalności uczestników tego procesu,  przyzwyczajonych do stosowania obowiązujących poprzednio praktyk.

Obserwując na przestrzeni ostatnich lat, ewolucyjny proces dostosowywania się urzędników do rygorów procedur udzielania zamówień publicznych i sukcesywnego dochodzenia do profesjonalizmu w ich udzielaniu, wyróżnić można trzy etapy: do 2004 r., z okresu 2004 – 2016 r. oraz po 2016 r. (…)

 

Marcin Sowula

 

Poza tym w artykule:

  • Pionierskie lata przyspieszonego rozwoju
  • Okres dojrzewania z lat 2004 – 2016
  • Troska o rozwój kompetencji oraz umiejętności urzędniczych

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx