http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Elektronizacja zamówień publicznych w 2019 roku

75

Rok miniony był pierwszym rokiem, w którym istniał ustawowy obowiązek stosowania środków komunikacji elektronicznej przy wymianie informacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, wynikający z art. 10a Prawa zamówień publicznych. Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w roku 2019 pokazuje, jak realizacja tego obowiązku wyglądała w praktyce.

Realizacja obowiązku
komunikacji elektronicznej

Obowiązek stosowania środków komunikacji elektronicznej przy wymianie informacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, poza pewnymi wyjątkami (które dotyczyły sytuacji opisanych w art. 10c), obejmował postępowania o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Zgodnie z art. 131bc nie obejmował postępowań o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, gdzie zastosowanie środków komunikacji elektronicznej było dobrowolną decyzją zamawiającego.

Sprawozdanie nie zawiera informacji, w ilu przypadkach zamawiający podjęli taką decyzję, jednak jej brak, z uwagi na znikomą liczbę zamówień w tych dziedzinach, nie ma istotnego wpływu na obraz sytuacji. (…)

Michał Rogalski

 

Poza tym w artykule:

  • Licytacja elektroniczna
  • Aukcja elektroniczna
  • Dynamiczny system zakupów
  • Wnioski i rekomendacje zawarte w sprawozdaniu

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx