http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Jeszcze raz o unieważnieniu postępowania ze względu na stan epidemii

53

W okresie pandemii COVID-19 warto poddać analizie wyrok KIO z dnia 23 czerwca 2020r. (sygn. akt KIO 892/20), dotyczący unieważnienia przez zamawiającego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 Pzp. Będzie on dla zamawiających ważną wskazówką do interpretacji wskazanego przepisu. Tym bardziej, że przytoczono w nim niemałą ilość orzecznictwa, dotyczącą przesłanki podstawy unieważnienia postępowania z powołaniem się na interes publiczny. Pojęcie interesu publicznego jest niezdefiniowane, nieostre, niedookreślone, dlatego warto poznać interpretacje czynione przez KIO i sądownictwo.

Stanowisko zamawiającego

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na najem dwóch nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 110 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem. Po jakimś czasie jednak unieważnił postępowanie w zakresie dwóch zadań na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 Pzp uznając, że w sprawie wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. (…)

Anna Wojtczyk

 

Poza tym w artykule:

  • Stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx