http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Raport z realizacji zamówienia publicznego

145

Uchwalone we wrześniu ubiegłego roku nowe Prawo zamówień publicznych wprowadziło obowiązek zamawiających sporządzania raportu z realizacji zamówienia publicznego. Jest to powinność nowa, nie znana ustawie w dzisiejszym brzmieniu.

Treść przepisu

Problematykę raportu z realizacji zamówienia reguluje art. 446 nowego Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem:

 1. Zamawiający sporządza raport z realizacji zamówienia, w którym dokonuje oceny tej realizacji, w przypadku, gdy:
 • na realizację zamówienia wydatkowano kwotę wyższą co najmniej o 10% od wartości ceny ofertowej;
 • na wykonawcę zostały nałożone kary umowne w wysokości co najmniej 10% wartości ceny ofertowej;
 • wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy przekraczające co najmniej 30 dni;
 • zamawiający lub wykonawca odstąpił od umowy w całości lub w części, albo dokonał jej wypowiedzenia w całości lub w części. (…)

Łukasz Jaźwiński

 

Poza tym w artykule:

 • Cel przepisu
 • Zakres podmiotowy stosowania przepisu
 • Zakres przedmiotowy stosowania przepisu
 • Składniki raportu
 • Termin raportu
 • Kwestie formalne
 • Wnioski

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx