http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Obowiązki informacyjne zamawiających w nowej ustawie

234

Nowe Prawo zamówień publicznych, które zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia przyszłego roku, wprowadza szereg zmian w obowiązkach zamawiającego, istniejących na gruncie obecnych przepisów, wprowadza także wiele nowych. Dotyczy to także ciążących na zamawiającym obowiązków informacyjnych.

Uwagi wstępne

Niniejszy artykuł ma na celu zebranie oraz omówienie najważniejszych obowiązków informacyjnych zamawiających, przy czym niektóre będą dotyczyły tylko ich określonej kategorii. W Pzp ustawodawca dokonał podziału zamawiających na 3 kategorie, biorąc pod uwagę ich charakter oraz częściowo rodzaj udzielanych zamówień, wyróżniając:

1) zamawiających publicznych (art. 4);

2) zamawiających sektorowych (art. 5);

3) zamawiających subsydiowanych (art. 6).

Zamawiającym jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zobowiązana na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych do jej stosowania (art. 7 pkt 32). (…)

Agnieszka Matusiak

 

Poza tym w artykule:

  • Planowanie postępowań
  • Informowanie o zamówieniach bagatelnych
  • Wstępne konsultacje rynkowe
  • Obowiązki informacyjne związane z otwarciem ofert
  • Informacja o złożonych ofertach
  • Roczne sprawozdanie
  • Uprawnienia w zakresie informowania o planowanych zamówieniach
  • Uwagi końcowe

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx