http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ

29

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, iż wyrokiem z dnia 10 marca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę platformy e-Zamówienia. Wyrok ten oznacza, że Urząd Zamówień Publicznych może kontynuować procedurę przetargową zmierzającą do podpisania umowy na budowę platformy e-Zamówienia z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą. Urząd poinformował ponadto, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), wyraziło zgodę na zwiększenie kwoty dofinansowania projektu budowy platformy e-Zamówienia. Dzięki temu prace nad budową nowej platformy będą mogły rozpocząć się bez zbędnej zwłoki.

 

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx