http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

NOWA PUBLIKACJA UZP

30

Urząd Zamówień Publicznych poinformował o nowej publikacji poświęconej klauzulom przeglądowym (adaptacyjnym). Klauzule przeglądowe (adaptacyjne) to klauzule umowne, stwarzające możliwość przystosowania (adaptacji) treści stosunku prawnego do zmieniających się w trakcie trwania umowy warunków. Zamawiający już na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może zabezpieczyć prawidłowy tok realizacji zamówienia poprzez wprowadzenie klauzul umożliwiających dostosowywanie warunków realizacji zamówienia publicznego do zmieniającego się otoczenia gospodarczego lub warunków rynkowych – i takie właśnie klauzule znajdują się w opracowaniu. W trakcie prac nad nowym Pzp wykonawcy wskazywali większą elastyczność zmiany umów jako zachętę która skłoniłaby przedsiębiorców do większego zaangażowania w rynek zamówień. Równocześnie zamawiający wskazywali, że brakuje im przykładów konkretnych klauzul adaptacyjnych. Zamawiający podnosili, że istnieje wiele przykładów negatywnych (jak nie wolno formułować klauzul albo jakie klauzule są niezgodne z Pzp) natomiast nie ma przykładów pozytywnych, wskazujących jakie sformułowania poszczególnych klauzul są dopuszczalne. Publikacja poświęcona klauzulom przeglądowym jest więc w dużej mierze odpowiedzią na zgłaszane przez uczestników rynku postulaty.

 

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx