Ewolucja przepisów dotyczących wiarygodności wykonawcy oraz jej rynkowe konsekwencje

34

Zamówieniami publicznymi zajmuję się od początku. W grudniu 1994 r. zostałem wpisany na listę trenerów Urzędu Zamówień Publicznych, byłem arbitrem. Od stycznia 1992 r. zajmuję się udzielaniem zamówień w jednym z większych miast polskich, początkowo na podstawie sporządzonego przeze mnie regulaminu, a potem zgodnie z ustawą. Można więc powiedzieć, że jestem jednym z dinozaurów w tej materii.