Jak było na początku

56

W latach 1998/99 Redakcja Doradcy przeprowadziła badania ankietowe pod tytułem „Zamówienia publiczne – prawo i praktyka”, które, być może, niektórzy z naszych Czytelników pamiętają. W zespole badawczym, obok socjologów, byli między innymi Tomasz Czajkowski jako jego kierownik, Andrzej Banaś, Janusz Dolecki oraz Olgierd Sielewicz.

Powiązane artykuły

Celem badania było zdobycie możliwie najpełniejszej wiedzy o tym, jak po kilku latach od jego wprowadzenia funkcjonuje system zamówień publicznych. Pytania, postawione respondentom sformułowano w ten sposób, aby odpowiedzi obrazowały, jak jest postrzegane i jak działa prawo o zamówieniach publicznych oraz tego, jak jest ono w praktyce stosowane. Należy podkreślić, iż było to działanie ze wszech miar nowatorskie, bowiem nikt wówczas (niestety, także i obecnie) nie myślał na serio o profesjonalnych badaniach systemu i rynku zamówień publicznych.