FINAŁ TURNIEJU

68

Zbliża się finał turnieju moot court „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą”, organizowanego przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych dla studentów wydziałów prawa polskich uczelni. Etap ustny – symulacja rozprawy przed KIO planowany jest na 25 maja br. W turnieju biorą udział cztery drużyny: z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (opiekunowie: prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska oraz dr Jarosław Kola), Uniwersytetu Jagiellońskiego (opiekun: dr Aleksandra Sołtysińska), Uniwersytetu Łódzkiego (opiekun: dr Anna Górczyńska) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (opiekun: dr hab. Piotr Bogdanowicz). Turniej polega na symulacji postępowania przed KIO w oparciu o kazusy oparte na problematyce przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych. Nagrodami w konkursie są staże w kancelariach wspierających konkurs. Pisma oraz wystąpienia drużyn oceniane będą przez jury w składzie: Sylwester Kuchnio – przewodniczący oraz członkowie jury: Aldona Kowalczyk i Jan Roliński.

źródło: SPZP