http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

OPINIE UZP ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19

39

W ostatnim czasie Urząd Zamówień Publicznych wydał dwie ważne dla rynku zamówień publicznych opinie odnoszące się do kwestii związanych z pandemią COVID-19: opinię z dnia 24 kwietnia 2020r. dotyczącą interpretacji i stosowania przez zamawiających przesłanek zatrzymania wadium określonych w art. 46 ust. 5 pkt 1-3 Pzp w kontekście okoliczności wywołanych epidemią COVID-19 oraz opinię z dnia 4 maja 2020r. w sprawie tzw. rozporządzenia dokumentowego, w której UZP uznał, iż „niewydawanie dokumentów urzędowych” należy rozumieć również sytuację, w której takie dokumenty co do zasady w danym kraju są wydawane, jednak z uwagi na wystąpienie okoliczności zewnętrznych, w tym przypadku epidemii COVID-19, nie mogą być czasowo pozyskane. Obie opinie zostały wydane na wniosek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx