http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

47

Wiadomo już, ile środków z Funduszu Dróg Samorządowych dostanie w przyszłym roku każde z województw, a także ile z tej puli będzie można tam przeznaczyć na inwestycje wieloletnie. Najwięcej otrzyma Mazowsze, Lubelszczyzna, Wielkopolska i Podlasie. W ciągu dwóch-trzech tygodni powinny rozpocząć się nabory wniosków o te środki. O tym, że minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podjął już decyzję o podziale środków z FDS w 2020 r. pomiędzy poszczególne regiony, resort infrastruktury poinformował w dniu 19 lipca. Wskazał też w swym komunikacie, kiedy ruszą nabory wniosków o te środki. „Minister właściwy ds. transportu dokonuje podziału środków na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa” – napisało Ministerstwo Infrastruktury. „Następnie, zgodnie z przepisami ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o wysokości środków FDS, wojewodowie ogłoszą nabory wniosków na 2020 rok”. Resort dodał, że „dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny jest, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania”.

 

źródło: serwis samorządowy PAP

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx