http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

SKUTECZNE ZAWIERANIE UMÓW KONCESJI

30

W dniu 9 lipca 2019 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju konferencja pt. „Skuteczne zawieranie umów koncesji na roboty budowlane lub usługi”. Wzięli w niej udział uczestnicy rynku zamówień publicznych – zamawiający i wykonawcy. Dzięki wiedzy eksperckiej prelegentów oraz ich doświadczeniu praktycznemu słuchacze pozyskali wartościowe informacje na temat regulacji i praktyki w zakresie umów koncesji na roboty budowlane lub usługi. Wygłoszone referaty dotyczyły między innymi: regulacji prawnych partnerstwa publiczno-prywatnego w modelu koncesji na roboty budowlane lub usługi, ryzyk związanych ze współpracą publiczno-prywatną, a także praktycznego zastosowania koncesji na usługi na przykładach udanych projektów. Na zakończenie obrad wójt Gminy Kobylnica oraz dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy przedstawili zrealizowaną z dużym sukcesem w formule PPP inwestycję – przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Kobylnicy na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz dodatkowo na potrzeby działalności o charakterze komplementarnym.

 

źródło: www.uzp.gov.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx