http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Geneza i prawne podstawy waloryzacji umów o zamówienia publiczne

81

Aktualna sytuacja na rynku usług i robót budowlanych powoduje, że  wszyscy uczestnicy rynku zamówień publicznych z uwagą śledzą zachodzące na nim zmiany, w szczególności te, które dotyczą zmiany cen rynkowych.

 

Uwagi wstępne

Do analizy cen usług projektowych, zastępstwa inwestycyjnego, robót budowlanych wykorzystać można przede wszystkim wskaźniki publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, w tym najbardziej popularne: wskaźnik cen i towarów konsumpcyjnych zwany potocznie inflacją oraz wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej.

Wynika z nich, że ceny większości usług i robót budowlanych od co najmniej 2 lat rosną. Przykładowo, ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w grudniu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 8,6% (wskaźnik cen 108,6), a w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,9% (wskaźnik cen 100,9) – informacja sygnalna z dnia 7 stycznia 2022 r. Dla zobrazowania obecnej sytuacji  możemy przywołać wskaźnik jaki opublikowano w styczniu 2021 r. dotyczący grudnia 2020 r., że  w porównaniu z grudniem 2019 r. ceny wzrosły o 2,3% (wskaźnik cen 102,3), a w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,1% (wskaźnik cen 100,1). (…)

 

Podobne wzrosty odnotowano dla robót budowlanych.

Według informacji GUS opublikowanej 21 stycznia 2022 r.,  w grudniu 2021 r. w stosunku do listopada 2021 r. zanotowano wzrost cen budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej – po 1,0%, jak również robót budowlanych specjalistycznych – o 0,9%. (…)

Poza tym w artykule:

  • Geneza prawna przepisu
  • Szczególny rodzaj waloryzacji – indeksacja
  • Obligatoryjne elementy klauzuli indeksacyjnej

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx