http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Jedyną stałą jest zmiana

26

Cyprian Świś

 

Permanentne zarządzanie zmianą – trudno chyba celniej opisać w trzech słowach praktykę stosowania Prawa zamówień publicznych. W tym wymagającym procesie DORADCA jest od dwudziestu pięciu lat nieocenionym wsparciem w asymilowaniu i właściwym interpretowaniu kolejnych zmian Pzp.

Adaptacja zmian

W artykule na okoliczność obchodów dwudziestolecia DORADCY (Nr 5/2017) Redaktor Naczelny pisał, że o jego dotychczasowych losach, o drodze, którą przebył, o pozycji, jaką uzyskał w systemie i w zamówieniowych środowiskach przesądzali jego Redaktorzy, Autorzy i Czytelnicy. Dodał przy tym, że jeśli nic się tu nie zmieni, jeśli oni nadal zechcą pozostać z DORADCĄ, pisać dla niego i go czytać, to jest spokojny o przyszłość.

Uważam, że po upływie kolejnych pięciu lat Redakcja może nadal być spokojna o przyszłość czasopisma – jednak nie tyle dlatego, że nic się na przestrzeni lat nie zmieniło, ale właśnie dzięki temu, że DORADCA jest otwarty na zmiany. I to te w najlepszym wydaniu – na jego łamach sukcesywnie pojawiają się nowi Autorzy, wdrażane są nowe koncepcje i pomysły, przy czym nie zastępują oni dotychczasowych, a stanowią o wzbogaceniu i urozmaiceniu oferty miesięcznika, co sprawia, że jest on „niezmiennie” od dwudziestu pięciu lat czołowym reprezentantem opinii w zakresie zamówień publicznych w Polsce.

Dość wspomnieć chociażby o inicjatywach DORADCY z ostatnich lat. W roku 2020 tematem przewodnim, przewijającym się w kolejnych numerach była zasada efektywności omawiana niemal w każdym aspekcie odnoszącym się do zamówień publicznych. Inicjatywa ta bez wątpienia miała na celu przybliżenie i spopularyzowania zasady efektywności, wyniesionej przepisami nowego Pzp do rangi fundamentalnej zasady udzielenia zamówień publicznych. Ta swego rodzaju „akcja promocyjna” zasady efektywności przynajmniej w kręgu Czytelników DORADCY z pewnością zaowocowała utrwaleniem jej rangi na równi z zasadami zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz pozostałych podstawowych zasad udzielania zamówień. (…)

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx