http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Stosowanie prawa opcji na gruncie nowego Prawa zamówień publicznych

92

Część pierwsza

Pojęcie „opcji“, „prawa opcji” czy „klauzuli opcyjnej“ nie zostało zdefiniowane ani w obowiązującym obecnie Prawie zamówień publicznych z 2004 r., ani w nowej ustawie, która wejdzie w życie pierwszego stycznia przyszłego roku. Brak jest również takiej definicji w dyrektywach UE dotyczących zamówień publicznych.

Pojęcie opcji

Europejski Trybunał Sprawiedliwości określił opcję następująco: „W zakresie, w  jakim prawo opcji działa w umowie zawartej przez zamawiającego stanowi klauzulę umożliwiającą zakup dodatkowych ilości za cenę już ustaloną”.

Stanowisko wypracowane przez doktrynę na gruncie Pzp z 2004 r.  wskazuje, że prawo opcji jest przyznanym zamawiającemu uprawnieniem do jednostronnego kształtowania zakresu zamówienia poprzez rozszerzenie zamówienia podstawowego o pewne usługi lub dostawy, które mogą towarzyszyć podstawowemu zamówieniu, a co do których zamawiający na etapie wszczęcia postępowania nie podjął decyzji, czy będzie z nich korzystał. (…)

Anita Elżanowska

 

Poza tym w artykule:

  • Instytucja prawa opcji a przepisy regulujące możliwość zmiany umowy bądź modyfikacji zobowiązania na gruncie dyrektyw oraz Pzp z 2004 r.
  • Instytucja prawa opcji na gruncie nowego Pzp
  • Konieczność określenia okoliczności skorzystania z opcji
  • Konieczność określenia rodzaju opcji

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx