KALKULATORY KOSZTÓW ŻYCIA

44

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił polską wersję narzędzi do obliczania kosztów cyklu życia (LCC) dla komputerów i monitorów, oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacji drogowej oraz oświetlenia do wnętrz. Są one kolejną inicjatywą służącą szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach publicznych. Kalkulatory stanowią praktyczne narzędzie, które ma ułatwić zastosowanie kryterium kosztu jako kryterium oceny ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 91 Pzp. Zostały opracowane w formie prostych narzędzi programu MS Excel oraz praktycznych poradników dla użytkownika. Narzędzia pozwalają na uwzględnienie w obliczeniach kosztów nabycia i instalacji, kosztów użytkowania, kosztu usługi serwisowej oraz opcjonalnie kosztów ekologicznych efektów zewnętrznych. Należy podkreślić, że uwzględnianie kosztów cyklu życia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pozwala nie tylko ocenić efektywność ekonomiczną dokonywanego zakupu, ale także dokonać zakupu przyjaznego środowisku. Oszczędności w cyklu życia wiążą się najczęściej z wykorzystaniem rozwiązań umożliwiających oszczędne korzystanie z zasobów a tym samym ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko. Kalkulatory zostały opracowane na zlecenie Komisji Europejskiej. Dokumenty w języku angielskim dostępne są na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Link otwiera się w nowej karcie.

 

źródło: www.uzp.gov.pl