Każdą porażkę mozna zamienić w sukces

27
Z Pawłem Trojanem, Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej, rozmawia Mariusz Janik
Powiązane artykuły
Informacja o działalności KIO w roku 2012 była przyjmowana i przekazywana premierowi w atmosferze sporów między Izbą, a Prezesem UZP. Czy w tym roku odbywało się to w bardziej harmonijny sposób?