http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kierunki zmian w opisie i szacowaniu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

54

STAN OBECNY

 

Od dnia 1 stycznia bieżącego roku obowiązuje ustawa z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, która zastąpiła ustawę uchwaloną w 2004 roku. Na podstawie tej ustawy Minister Infrastruktury w 2004 roku wydał następujące rozporządzenia, dotyczące opisu i szacowania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane:

  • rozporządzenie z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie  określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, zwane dalej „rozporządzeniem majowym”,
  • rozporządzenie z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, zwane dalej „rozporządzeniem wrześniowym”.

 

Są to najstarsze rozporządzenia do Pzp, które nadal (od siedemnastu lat) obowiązują – praktycznie bez zmian. Mimo upływu tych lat kosztorysanci ciągle mają problemy z prawidłowym opracowaniem zarówno kosztorysów inwestorskich jak i przedmiarów robót. Podobnie zamawiający popełniają fundamentalne błędy przy zamawianiu tych opracowań, nie mówiąc już o braku ich weryfikacji.

Poza zamówieniami publicznymi praktycznie nie ma przepisów prawnych, które obowiązują przy opisie i szacowaniu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.

Praktycznie, bo zawsze obowiązują postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy o informowaniu o cenach, etc. Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych opracowało w 2005 roku i ponowiło w 2017 roku (II wydanie) Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych, które mogą być stosowane poza zamówieniami publicznymi na prawach zasad środowiskowych. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • NOWE ROZPORZĄDZENIA
  • CO NAS CZEKA W PRZYSZŁOŚCI

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx