http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Rozszerzenie możliwości udzielania zamówienia autorowi wybranej pracy konkursowej

83

Wraz z wejściem w życie nowego Prawa zamówień publicznych zmieniły się zasady przeprowadzania konkursu. Zgodnie z art. 325. zamawiający może zorganizować konkurs w celu wyboru pracy konkursowej o charakterze twórczym, dotyczącej, w szczególności planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, projektowania architektonicznego, projektowania architektoniczno-budowlanego, przetwarzania danych, projektowania z zakresu informatyki oraz zamierzenia innowacyjnego.

 

Uwagi wstępne

W uzasadnieniu do projektu Pzp można przeczytać, że „projekt ustawy zmodyfikował w sposób istotny dotychczasową regulację dotyczącą konkursu. Asumptem do zmian była relatywnie niewielka popularność tego alternatywnego instrumentu udzielania zamówienia wśród zamawiających.”

Zmian w zakresie zasad przeprowadzania konkursu jest sporo, a w mojej ocenie jedną z istotnych, szczególnie interesujących, jest rozszerzenie (w stosunku do poprzedniej regulacji) możliwości udzielania zamówienia autorowi lub autorom wybranych prac konkursowych (art. 326 pkt 2).

 

Zasady obowiązujące w ustawie z 2004 roku

Na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy konkurs zdefiniowano jako przyrzeczenie publiczne, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych.

W konkursie nagrodą mogło być m.in. zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Co jednak szczególnie istotne, z punktu widzenia dokonanych w ustawodawstwie zmian, przedmiot tego zamówienia musiał dotyczyć szczegółowego opracowania pracy konkursowej.

W piśmiennictwie wskazywano ówcześnie, że „ustalenie znaczenia terminu „szczegółowe opracowanie pracy konkursowej” jest przesądzające dla odpowiedzi na pytanie, jaki może być zakres zamówienia udzielanego po konkursie jego uczestnikowi w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie z wolnej ręki prowadzonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 lub w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Zasady obowiązujące w nowym Prawie zamówień publicznych
  • Uwagi końcowe

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx