KOLEJNA KONFERENCJA UZP

50

W dniu 7 grudnia 2021 r. w trybie online odbyła się konferencja UZP pt. „Koncesje na roboty budowlane lub usługi i PPP. Prawo i praktyka”. Uczestnicy spotkania mieli okazję pozyskać wiedzę na temat zagadnień koncesji i PPP bezpośrednio od wiodących ekspertów, zarówno z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Urzędu Zamówień Publicznych, jak i reprezentujących grono praktyków w tej dziedzinie. Uczestników konferencji powitała dr Joanna Knapińska, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, która również podsumowała i zakończyła wydarzenie.

 

źródło: www.uzp.gov.pl