http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Komunikacja zamawiającego z wykonawcami w nowym Prawie zamówień publicznych

124

Od dnia 1 stycznia 2021 r. elektronizacją objęto wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, również o wartości poniżej progów unijnych, które w poprzednim stanie prawnym mogły być prowadzone elektronicznie na zasadzie dobrowolności. W świetle powyższego szczególne znaczenie ma komunikacja zamawiającego z wykonawcami, uczestniczącymi w postępowaniu.

Objęcie elektronizacją wszystkich zamówień o zamówienie publiczne należy uznać za pozytywne chociażby z punktu widzenia tzw. zielonych zamówień, bowiem zasada paperless oznacza znaczne zmniejszenie wykorzystania papieru. Elektroniczne składanie ofert to również ułatwienie dla wykonawców, gdyż nie muszą fizycznie dostarczać oferty do siedziby zamawiającego.

Oczywiście są też pewne minusy, w szczególności wielość platform zakupowych i obowiązujących na nich zasad składania ofert, co powoduje, że wykonawcy muszą się nauczyć ich obsługi, aby skutecznie złożyć ofertę. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Środki komunikacji elektronicznej
  • Forma elektroniczna i forma pisemna
  • Komunikacja przez platformy zakupowe
  • Wyjątki od stosowania środków komunikacji elektronicznej
  • Rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2020r.

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx