http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Poleganie na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotu trzeciego w orzecznictwie KIO

41

Zamawiający może określić warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, celem dokonania oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

 

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

 

Poszczególne rodzaje zdolności wykonawcy, które mogą być badane w ramach warunków udziału w postępowaniu oraz zasady określania takich warunków zostały określone odpowiednio w art. 113 (kompetencje), art. 114 (uprawnienia), art. 115 (sytuacja ekonomiczna lub finansowa) i art. 116 (zdolność techniczna lub zawodowa).

Wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że zostały one określone przez zamawiającego. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • ZASADY UDOSTĘPNIANIA POTENCJAŁU
  • POLEGANIE NA SYTUACJI FINANSOWEJ LUB EKONOMICZNEJ
  • UDOSTĘPNIENIE SYTUACJI EKONOMICZNEJ W ORZECZNICTWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
  • ZAGADNIENIA KOŃCOWE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx