Koniunktura i jej wpływna ceny robót budowlanych

21

W dniach 21 i 22 marca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Koniunktura i jej wpływ na ceny robót budowlanych”, zorganizowana przez Zarząd Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.