http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kontrola udzielania zamówień publicznych okiem inspektora kontroli

57

Regionalne Izby Obrachunkowe, realizując obowiązki wynikające z przepisów ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, dokonują kontroli gospodarki finansowej,
w tym realizacji zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych.

 

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH W PRAKTYCE

Regionalne Izby Obrachunkowe dokonują kontroli zamówień publicznych w:

  • jednostkach samorządu terytorialnego (gminach, powiatach i województwach samorządowych);
  • związkach metropolitalnych, związkach międzygminnych, związkach powiatów oraz związkach powiatowo-gminnych;
  • stowarzyszeniach gmin, stowarzyszeniach gmin i powiatów oraz stowarzyszeniach powiatów;
  • samorządowych jednostkach organizacyjnych, w tym posiadających osobowość prawną;
  • innych podmiotach w przypadku wykorzystywania przez nie dotacji otrzymanych z budżetów JST.

 

Regionalne Izby Obrachunkowe przeprowadzają kontrole kompleksowe, problemowe i doraźne. Prezesi izb mają możliwość zarządzić odrębną kontrolę, której przedmiotem jest sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych wydanych po uprzednio przeprowadzonych kontrolach. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • PRZYKŁAD CIEKAWEJ NIEPRAWIDŁOWOŚCI STWIERDZONEJ PRZEZ RIO W KATOWICACH
  • PODSUMOWANIE

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx