Kontrola udzielanych zamówień

37

Jak co roku Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przedstawił Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych za zeszły rok. Zwrócić należy uwagę, iż zostało przyjęte w trybie obiegowym, a zatem bez przeprowadzenia dyskusji, i przyjąć można, że bez jakiejkolwiek głębszej refleksji nad jego treścią.