http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Korekty finansowe przy naruszeniu Prawa zamówień publicznych

64

Polska jako państwo członkowskie zobowiązana jest do ochrony interesów finansowych Wspólnoty. Obowiązek ten w szczególny sposób dotyczy beneficjentów realizujących projekty finansowane lub współfinansowane ze środków, a także unijne instytucje, uczestniczące w systemie ich wydatkowania.

 

WPROWADZENIE

Patrząc z perspektywy kontrolującego przez wiele lat zamówienia publiczne możliwa jest konstatacja, że system korekt finansowych, czyli zmniejszania dofinansowania, ze względu na popełnione naruszenia Prawa zamówień publicznych lub w zakresie zasady konkurencyjności nie był i prawdopodobnie nigdy nie będzie skonstruowany idealnie i że w dalszym ciągu będzie wzbudzał kontrowersje.

Może również powodować, że kontrolowani nie pałają zbyt wielkim entuzjazmem wobec pracy kontrolujących, dopatrując się chęci wykazania się lub nieznajomości przepisów.

Nie chodzi jednak o brak znajomości przepisów czy nadgorliwość kontrolujących, choć i takich przypadków nie sposób wykluczyć. Problem tkwi raczej w często zmieniającym się prawie i interpretacjach, czasami rozbieżnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej oraz wielu lat, w których nikt nie zapisał wprost w Pzp, że musi istnieć „arbiter”, który będzie zmierzał do tego, aby zapewnić (w miarę jednolite) działania organów kontrolujących wydatkowanie środków unijnych. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • PERSPEKTYWA FUNDUSZY UNIJNYCH 2021 – 2027 – ASPETY PRAWNE
  • OPIS PRZYPADKU I WNIOSKI DLA KONTROLUJĄCYCH
  • CASE STUDY – KOREKTY FINANSOWE W INNYCH PAŃSTWACH UE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx