Krótka historia rozstrzygania sporów

35

Jednym z istotnych elementów systemu zamówień publicznych są środki prawne, służące wykonawcom do zaskarżania czynności zamawiającego oraz związane z tymi środkami, rozpatrujące je organy. Przez dwadzieścia lat ich funkcjonowania doszło do sporej ewaluacji, zarówno w samych środkach prawnych, jak i organach rozstrzygających.