Polski system zamówień publicznych

35

Wejście w życie z początkiem roku 1995 ustawy o zamówieniach publicznych spowodowało bardzo poważne zmiany w dotychczasowej praktyce gospodarowania funduszami publicznymi w Polsce. Otworzyło też rynek zamówień publicznych, którego wartość od tego czasu systematycznie rośnie. Obecnie szacowana jest na sto kilkadziesiąt miliardów złotych.